December 15, 2017 Phong Thuong Binh

Xa Dai Hung, Dai Loc for  60 families 

 Do Thi Kim Hang DT: 090. 5.753.395

DC: Lo 29 ma'i che Hung Vuong, Cho Co^`n

TK: 040030036915 Sacombank  Cho. Co^`n

TK: 0101040339 ngan Hang Dong A , Cho. Co^`n


Ten TK: Bep An Tu Thien Benh Vien San Nhi

So TK: 10201.000228533.5

Ngan Hanh Vietin Bank, Chi Nhanh Phu Yen.

-----------------------------------------------------------------------------------

 Miss Nguyen Thi Huong

12A Le Loi, P. 1, T. P. Tuy Hoa, Phu Yen 

SoTK: 0751000007173

Ngan Hang : Vietcom Bank, Chi Nhanh Phu Yen 

Ten TK :Bep An Tu Thien Benh Vien Da Khoa Tinh Phu Yen 

So TK: 10201.000086222.4

Ngan Hang Vietin Bank , Chi Nhanh Phu Yen 

-------------------------------------------------------------------------------------

Mrs. Vo Thi Minh Trang 

06 Nguyen Thai Hoc Phuong O

T.P. Tuy Hoa, Tinh Phu Yen 

MOI SU GIUP DO XIN GOI VE:

Chuyen Muc Cung Em Den Truong Huy Tam Long  Viet Dai THVN

STK: 10201.0002.585.585

Tai: NGAN HANG TMCP CONG THUONG VIET NAM

CHI NHANH DONG DA, PHONG GD VU NGOC PHAN< HA NOI

DT:04.62.576.576


Nguoi Toi Cuu Mang.

http://ngouitoicuumang.com


Chuong Trinh Nhip Cau Nhan Ai.

Dai Phat Thanh va Truyen Hinh Phu Yen

So 81, Duong Le Trung Kien , T. P. Tuy Hoa, Phu Yen

Phone:+1.84.57.3824095- +1.84.169.4283.507

Facebook: http://facebook.com/DomDomPhuYen

___________________________________________

 Mrs. Nguyen Thi Thu,  need our support.

Thon Phong Nien, xa An Dinh, huyen Tuy An.


Chuong Trinh; Dom Dom- Thap Sang Tuong Lai.

Chuong Tam Cong Tac Xa Hoi Tinh Phu Yen 

So 54, Nguyen Thai Hoc, Phuong 5, T. P. Tuy Hoa, Phu Yen 

Phone:+1.84.57.3890000- +1.84.169.4383.507

http:// Vitrethophuyen.com

Quan Com Nu Cuoi #4, Quy Tu Thien Tinh Thuong, TP.H.C.M.

15 Mai Thi Luu, P. Da Kao,Q. 1

+1.84 8.3.9107612

Chuong Trinh; Ket Noi Men Tay/ Face book.

http:/www.facebook.com/ketnoimientay/

...........................................................................................

Tran Hien Hoa,  He Need  Our Support

+1.84.9.68.065.092

Make a free website with Yola